aaaaa

Trụ sở chính: Tổ 20 , Ấp Lai Khê – Xã Lai Hưng – Huyện Bàu Bàng – Bình Dương – VIỆT NAM. Văn phòng chi nhánh Hóc Môn: 14/10 – Ấp Đông – xã Thới Tam Thôn – huyện Hóc Môn – TP.HCM – VIỆT NAM. Tel: +84 (28) 3883 9869 – 3883 9868 – 3718 […]

Footer – About us

FACTORY: Group 20 – Lai Khe Halmet – Lai Hung Commune – Bau bang District – Binh Duong Province – VIETNAM.OFFICE OFFICE : 14/10 – Dong Hamlet – Thoi Tam Thon Commune – Hoc Mon District – Ho Chi Minh City – VIETNAM. Tel: +84 (28) 3883 9869 – 3883 9868 – 3718 0953 – (274) 3534 […]